Szolgáltatásaink vállalatok részére

 

A vállalati wellbeing egyre fontosabb szerepet játszik az egészséges vállalati kultúra kialakításában, és ezáltal a munkavállalók megtartásában, motiválásában és teljesítményük fokozásában. Ennek támogatására wellbeing stratégiákat fejlesztünk és különböző szolgáltatásokat ajánlunk. Céges programjaink kivétel nélkül testre szabottak, vállalati megbízóink szervezeti céljaihoz idomulnak.

A következőkben alapszolgáltatásainkat mutatjuk be. Ezeket kombinálva, testre szabva, sokszor új szolgáltatások hozzáadásával támogatjuk vállalati ügyfeleinket a szervezeti wellbeing megvalósításában.

Wellbeing kutatás és diagnosztika

A siker irányjelzői

Egy szervezetnél, vállalatnál, ha úgy dönt a vezetőség, hogy foglalkozik a szervezeti wellbeinggel, akkor mindenképpen érdemes egy megelőző kutatást, diagnosztikát elvégezni: hol tart most a vállalat az egészséges életmód területén, milyen fő mutatószámokat lehet feltárni a munkavállalók körében, milyen az egyének, csapatok hozzáállása a táplálkozás, mozgás, mentalitás és életvitel területekhez, milyen eszközökkel, milyen koncepcióval lehet elérni a változásokat. A Health Coach Központ több fajta megközelítési iránnyal is rendelkezik egy hatékony szervezeti wellbeing audit lefuttatásához, kiértékeléséhez.

Wellbeing stratégia

A megfelelően elvégzett wellbeing diagnosztika kellő alapot szolgáltathat ahhoz, hogy egy hosszú távú wellbeing stratégia tudjon formálódni. Egy olyan keretrendszer kialakítása a cél, amely az adott szervezethez, adott helyzetekhez, adott kultúrákhoz organikusan tud kapcsolódni, nem ráerőltetve, hanem kiegészítve, kibővítve azt.

Természetesen ennek a stratégiának illeszkednie kell a vállalati ESG stratégiához is. Igyekszünk olyan irányba terelni ügyfeleink stratégiaalkotását, amely reális célokat állapít meg, a munkavállalók jóllétének a leghatékonyabb megvalósítását segíti elő és hozzájárul ahhoz is, hogy az elért eredmények alapján megbízónk vonzóbb munkahelyként jelenhessen meg a munkaerőpiacon. A stratégiaalkotás közös munka a vállalati felső vezetéssel, a kulcsemberekkel és cégen belüli egészség-influenszerekkel kiegészülve.

Csapat wellbeing stratégiát tervez együtt

Egyéni business health coaching folyamat

A legjobb teljesítményért

Egy vezető ma már nem engedheti meg magának, hogy ne törődjék az egészségével. A megfelelő energiaszint, a fókuszálás képessége, a stressz helyes kezelése, a megfelelő alvás és mozgás, nem beszélve a tudatos táplálkozásról mind segíti a vezetőket a hatékony munkavégzésben, a legjobb teljesítmény elérésében.

Mindebben nagy segítséget, támogatást tud nyújtani egy képzett health coach egy személyre szabott health coaching folyamaton keresztül.  A folyamat során a health coach az első perctől kezdve támogatja a coacheet a táplálkozás, a mozgás, a mentalitás és az életvitel területén. Egy-két hetente tartanak coachingalkalmakat, így a 8-10 alkalomból álló health coaching folyamat 4-6 hónapig tart.

A szolgáltatást főleg olyan vezetőknek, kulcsembereknek ajánljuk, akiknek fontos, hogy olyan fenntartható egészségi állapotot érjenek el, ami támogatja az üzletben való csúcsteljesítményüket.

A folyamat a következő lépésekből áll:

 • Diagnózis: Laborvizsgálatok, fizikai-szellemi-lelki egészséget felmérő online teszt és elbeszélgetés. A diagnózis lezárásaként egy háromtagú szakmai konzílium megtárgyalja a javaslatokat, és kijelöli a lehetséges beavatkozási területeket. A health coach és a coachee ez alapján dönt az egészségcélokról, amelyek a folyamat fókuszát adják meg.
 • 8-10 alkalmas kísérő folyamat: Az egyórás üléseken a coach segít abban, hogy az ügyfél elérje a közösen megfogalmazott egészségcélokat. A health coach kérdésekkel, visszajelzésekkel, írásos segédletekkel, útmutatókkal támogatja a coacheet, számonkér, ha kell, változtatást kezdeményez az akciótervek végrehajtásában, házi feladatok segítségével tartja fent a coachee fókuszát. A folyamat alatt a felmerülő igények esetén egy szakmai szupervizor támogatja a health coachot.
 • Záródiagnózis: A folyamat végén záródiagnózis készül, hogy közösen felmérjék a változást, a folyamat sikerét.
 • Utánkövetés: Egy háromalkalmas utánkövetés is a folyamat része (a zárás után 1 hónappal, 2 hónappal és 6 hónappal), mely segít fenntartani az elért eredményeket.

Itt jelentkezhetsz egyéni business health coachingra.

Health coaching workshopok egy szervezeten belül

Az egészséges szervezetért

A health coaching koncepciója nem csak egyéni folyamatokban tud hatékony támogatást adni azoknak, akik az egészségükkel tudatosabban szeretnének foglalkozni. Arra is alkalmas, hogy nagyobb szervezetek, vállalatok különféle csapatainál, csoportjainál a négy pillér (életvitel, mentalitás, mozgás és táplálkozás) által lefedett egészségtémákat a résztvevőkben tudatosítsa, elmélyítse és változásokat indítson.

Ideális esetben, több csoportos alkalom révén lehetőség nyílik olyan tanulócsoportok létrehozására is, ahol a csoporttagok már egymást tudják segíteni a változásokban. Minden health coaching workshopunk egyedi, a megbízó igényeinek figyelembevételével alakítható, testre szabható, 4-6 alkalmas 2-4 órás tréningek formájában.

Reziliencia Program

A reziliencia röviden megfogalmazva rugalmas ellenálló képességet jelent. Donders szerint: „A reziliencia a meglepetésekkel, a változásokkal és váratlan akadályokkal való megbirkózás képessége.” Úgyis fogalmazhatunk, hogy a reziliencia a visszapattanás képessége, a kudarcokból és az intenzív nyomás pillanataiból való tanulás. Az egyéni reziliencia személyről személyre változik, mindenki képes javítani rajta, de legtöbbször ez erőfeszítésbe kerül.

Ezen gondolatok alapján állítottuk össze Reziliencia Programunkat, amely számos vállalati wellbeing programba organikusan és hatékonyan beilleszthető.  Önismeret, változási képességek, motiváció, környezeti hatások, energiamenedzsment, mindfulness eszközök, megküzdési stratégiák, a kiégés kezelése, – megelőzése – mind, mind fontos területei az egyéni reziliencia fejlesztésének.

Úgy tapasztaljuk, hogy a mai, szinte napról-napra változó világban létfontosságú, hogyan reagálunk a változásokra, mennyire tudjuk kezelni az ezzel járó stresszt és milyen formában tudjuk fókuszban megtartani magunkat.

Szörfös hullámon lovagol a rugalmas ellenálló képességet, rezilienciát szimbolizálja

Lunch & Learns

Különleges és a munkavállalók által nagyon kedvelt programunk a „Lunch & Learns”. A wellbeing területéről, az egészség négy pilléréből hozunk olyan témákat, amelyek az adott csapatnak, szervezetnek éppen a legfontosabbak, legaktuálisabbak. A 45-60 perces interaktív előadások mellé olyan egészséges harapnivalókat, ebédfogásokat tálalunk, amelyek jó példát mutatva inspirálják is a résztvevőket.

Az előadásokra a területükön legnevesebbnek számító, hiteles szakértőket is meghívunk, hogy még vonzóbbá tegyük a részvételt. Példa a velünk együttműködő neves szakértőkre: Simor Pétert, az ELTE Alvás, Álom és Kogníció Kutatócsoport vezetője, aki az alvás témájában ma Magyarországon a legmélyebb tudással rendelkezik.

Webináriumok és személyes előadások

A vállalati wellbeing folyamatokba fontos beilleszteni olyan ismeretterjesztő, tudásmegosztó alkalmakat is, ahol az adott egészségterület legaktuálisabb témáiról beszélünk, beszélgetünk a résztvevőkkel. Információval túlzsúfolt világunkban egyre nehezebb eligazodni, hatalmas a médiazaj, egymásnak sokszor ellentmondó adatokkal, kijelentésekkel találkozhatunk nap mint nap.

A Health Coach Központ csapata folyamatosan informálódik, fejleszti magát és igyekszik a legújabb tudományos bizonyítékokon alapuló tényeket összegyűjteni és fogyaszthatóan a résztvevők elé tárni. Az online vagy személyes formában megtartott előadások során természetesen kérdésekre is van lehetőség, így kívánjuk minél jobban bevonni a résztvevőket és átadni a számukra leghasznosabb tudást.

Egészségnap

Testi, lelki és szellemi átmozgatás

A csapatok, vállalati szervezetek méretétől, kultúrájától és egészségcéljaitól függően alakítjuk ki félnapos vagy egész napos eseményeinket, amelyek programja egészségfeltáró kérdőívek, vállalati influenszerekkel és a menedzsmenttel történő mélyinterjúk után nyeri el végső formáját. Vállalati egészségnapjaink programja a következőket foglalhatja magában:

 • Egészségedukációs előadások, interaktív beszélgetésekkel
 • Párhuzamos tematikus csoportfoglalkozások
 • Interaktív, digitális platformú vetélkedők
 • Fizikai állapotfelmérés 
 • Kitelepülő laborvizsgálat
 • Egyéni tanácsadás
 • Egészséges snackek és ebéd bekészítése

Akár egy tucatnyi health coach is rendelkezésünkre áll ezen programok lebonyolítására, valamint catering – és labordiagnosztikai partnereket is be tudunk vonni. Minden egészségnap után értékelő, lezáró prezentációt, beszélgetést tartunk a menedzsmenttel, ahol megosztjuk a tapasztalatainkat, a visszamérő kérdőív eredményeit és javaslatot teszünk a jövőbeni fókuszpontokra a szervezet legfontosabb egészségügyi témáival kapcsolatban.

Fittségi verseny

Kihasználva a munkavállalókban, csapatokban szunnyadó versenyszellemet, játékosan, a belső motivációt mélyen megmozgató szolgáltatásunk a szervezeti fittségi verseny. Célja olyan a táplálkozás, a mozgás, a mentalitás és az életvitel terültén egyértelműen mérhető eredmények kitűzése, elérése és mérése, melyek játékos formában fejlesztik a munkavállalók egészségét.

A komplex, több hónapon keresztül tartó programban helyet kapnak átfogó egészségfeltáró kérdőívek, labordiagnosztikai felmérések, edukációs előadások, interaktív beszélgetések, csoportos workshopok és kihívások, valamint az egész szervezetet érintő csapatépítések. A fittségi versenyt is mindig cégre szabjuk, a megrendelő igényei szerint.

Conscious Leadership Képzés

Egy szervezetben a vezetők azok, akik a vállalati kultúrát kialakítják, építik és formálják. Az ő példamutatásuk, hozzáállásuk, működésük, vezetői stílusuk határozza meg azt az értékrendet, amelyet a munkavállalók követni fognak. Folyamatosan és erőteljesen változó világunkban már nem elegendő a megfelelő delegálás, számonkérés, erőforrás-menedzsment, a szakmai támogatás, a visszajelzéseken alapuló teljesítménymenedzsment biztosítása – hogy csak néhányat említsünk a vezetői feladatok, kompetenciák közül. Egy jó és hatékony vezető számára egyre fontosabb feladat lesz a saját és a munkavállalók jóllétével való törődés is.

A Conscious Leadership Képzés egy olyan komplex, holisztikus megközelítés, amely Magyarországon még úttörő elképzelés, de éppen ezért juttatja versenyelőnyhöz azokat a vállalatokat, szervezeteket és vezetőket, akik már most alkalmazzák.  Az egészség négy pillérében való elmélyedés, a vezetői munkába való implementálásuk, a saját és csapatunk, szervezetünk holisztikus egészségével való törődés és megtartás új dimenziókat és eddig még kevéssé ismert, elismert előnyöket hozhat be a vezetői működésbe, a szervezeti kultúra alakításába.